Loading

Bibliotheek Hoogeveen

Bibliotheek Hoogeveen

Kansen vergroten van jongeren in kansarme situaties. Herkennen van kansen, bewustwording van kansen, zelfvertrouwen en geloof in eigenkunnen.​​

Third Space ambitie

van Bibliotheek Hoogeveen

Projectteam

Arno Kroesen

Community Librarian

Raquel Garcia Hermida-van der Walle

Directeur-bestuurder

Reisverslag

april 2023
Spin-off
Spin-offs

De afgelopen jaren zijn de geleerde lessen vanuit het Third Space project ingezet bij andere projecten. Het discord-kanaal van makerslab HQ6 is een levendige hybrde derde plek, jonge manga-liefhebbers adviserende over een mangacollectie en organiseerden een cosplay fotoshoot, een groep lhbti-jongeren zorgde voor een veilige plek met gelijkgestemden en er wordt met behulp van wekelijkse Dungeons & Dragons sessies volop gefantaseerd over andere werelden en levenslopen.

maart 2023
Analyse
Op naar co-creatie

In de werving op weg naar de co-creatie met de doelgroep wordt duidelijk dat jongeren onze doelen nog te abstract vinden. De opkomst voor de co-creatie is onvoldoende. Terug naar de tekentafel.

december 2022
Analyse
Synthese

Tijdens de synthesefase brachten we alle inzichten samen en destilleerden we onder andere de bouwstenen en ontwerpopdracht voor het prototype. We stellen onze onderzoeksvraag bij naar: hoe helpen we ontdekkers grip te krijgen op eigen leven, op manier van de ontdekker zelf? Met behulp van een waarde propositie canvas en formuleren we pijnverlichters, voordeelmakers en komen we tot mogelijk nieuwe producten en diensten voor onze persona’s.

november 2022
Analyse
Focsugroep ROC Hoogeveen

AlfaDoet! Is een iniatief waar studenten dienstverlenende beroepen ontdekken waar hun interesse en kwaliteiten liggen en een zinvolle bijdrage aan de Hoogeveense samenleving leveren. Voor het project een uitstekende kans om te sparren met jongeren die binnen hun opleiding al uitgedaagd worden hun eigen weg te vinden. Ook wij worden uitgedaagd. We horen: “zelfs als er iets wordt georganiseerd wat ik leuk of nuttig vind – ik ga er niet heen, ik ga niet naar de bibliotheek.” Andere studenten zien wel wat in het project, maar vinden zichzelf meer een doener en vragen zich af hoe ze kunnen meedenken. Een andere student weet het antwoord: “de antwoorden heb jij al, die zitten in je. Het is aan de bibliotheek om met de goede vragen te komen. “

oktober 2022
Analyse
Focusgroep

Met behulp van post-its, een powerpoint, snacks en een pizzabon organiseren we een focusgroep met 8 jongeren. De groep is divers, sommige jongeren komen zelden in de bibliotheek. Aan de hand van de gesprekken tijdens de werving steken we de focusgroep iets anders in. De belangrijkste vragen van vandaag: ‘wat speelt er op dit moment in jouw leven’ en ‘wat zijn jouw dromen en doelen?’. Na afloop hebben we drie papieren vol ideeën en voorwaarden voor een derde plek die bijdraagt aan de dromen en doelen van deze jongeren. De belangrijkste conclusie? Jongeren willen een veilige, positieve plek waar ze zich samen verder kunnen ontwikkelen.

augustus 2022
Analyse
Werving focusgroep

De gesprekken om een focusgroep zijn minstens even waardevol als de focusgroep zelf. Hoe landt de onderzoeksvraag? Raken jongeren enthousiast of reageren ze afstandelijk? Het gesprek verloopt vaak spontaan, wat jongeren ruimte geeft voor een eigen richting of draai. We merkten dat het imago van de klassieke bibliotheek sommige jongeren afschrikt. Ook leerden we dat onze onderzoeksvraag niet zo neutraal was als we dachten. Het enthousiaste ‘Hoe vergoot jij je wereld’? Werd soms argwanend ontvangen. ‘Hoezo moet ik mijn wereld vergroten? Is die soms volgens jou niet groot genoeg? Waarom is dat een probleem?’ Een ‘nee’ is soms waardevoller dan een ‘ja’.

september 2022
Analysefase
Deskresearch

De analysefase staat in het teken van lezen, lezen en nog eens lezen. Er is enorm veel literatuur en we moeten goed kiezen wat relevant is voor de bibliotheek. We lezen over de tussenfase tussen afhankelijk en zelfstandig die jongeren doorlopen, het belang van ‘ergens bij horen’ en groeps- en prestatiedruk. Kansenongelijkheid is dan een actueel maatschappelijk thema en al langer een issue in Hoogeveen. Opgroeien in Hoogeveen betekent, gemiddeld gezien, opgroeien met minder kansen dan elders in het land. Als mogelijke oplossingen verkennen we in het onderzoek hoe we sociaal kapitaal mobiliseren, wat het belang is van bonding en bridging en wat er nodig is voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen.

juni 2022
Aftrap
Intake

We trappen The Third Space af in Hoogeveen en gaan verder met de input uit de focusgroepen die we eerder in de beginfase van het project met jongeren tijdens de lockdowns hielden. We leerden toen dat jongeren, de ontdekkers van 17 tot 24 jaar, een derde, hybride plek missen in Hoogeveen.

Hoogeveen is een nuchter, vetrouwd en ondernemende plek. Tegelijkertijd kent het ook veel intergenerationele-problematiek en laaggeletterheid.  De ontdekker in Hoogeveen staat op het punt diens eigen weg te vinden. Hoe kunnen we als bibliotheek positief bijdragen aan dit proces? Een goed boek heeft spiegels en vensters. Vensters om je blik op de wereld te vergroten en spiegels om jezelf te herkennen. Kan de bibliotheek met een Third Space de wereld van jongeren vergroten?

1 januari 2022
Start
The Third Space gaat van start

Begin 2022 gaat de tweede fase van het Third Space project van start en beginnen 8 bibliotheken met het ontwerpen van de Hybride Bibliotheek.

Back To Top