Loading

Bibliotheken Mar en Fean

Bibliotheken Mar en Fean

Bijdragen aan het versterken van het mentaal welzijn van jongvolwassenen

Third Space ambitie

van Bibliotheken Mar en Fean

Projectteam

Lotte Alyja Millekamp

Sprintteamlid

Kristine Dotinga

sprintteamlid

Elziene Taue

Sprintteamlid

Rixt Heegsma

Stuurgroeplid

Arjen Brander

Sprintteamlid

Jacqueline Oppedijk

Discolid

Annette Evertsz

Taskforcelid

Jantien Borsboom

Supportteam
(Bibliotheek Midden- Brabant)

Doelgroep & Persona's

Er borden gemaakt met 5 persona’s: MBO, HBO, alleenstaande moeder, migratie-achtergrond, en jong-werkende. We hebben ons verdiept in de doelgroep en hebben op basis van aannames en onderzoeken de persona’s tot leven gebracht. Na de focusgroep bijeenkomst kijken we weer met elkaar naar de persona’s en schaven we bij en toetsen we onze aannames

Waardepropositiecanvas

Klanttaken: wat wil de doelgroep? waar zijn ze naar op zoek?

 • Lars: identiteitsvorming, verbindingen zoeken met anderen, vrienden
 • Shirin: taalontwikkeling, netwerk verbreden, persoonlijke ontwikkeling
 • Nienke: levensvaardigheden, ontspanning, opvoeding, geld
 • Ali: leren, kennis opdoen, kansen creëren, studieplek vinden
 • Rienk: sociale contacten opdoen

Voordelen: wat levert dit op?

 • Lars: plezier hebben, leven in het hier en nu
 • Shirin: gedreven, gemotiveerd
 • Nienke: relatief tijd, ontwikkelingsmogelijkheden, verantwoordelijk, focus
 • Ali: ambitie, gedreven, zelfstandigheid
 • Rienk: zelfredzaam, stabiele basis


Pijnpunten: wat zijn de problemen?

 • Lars: vage toekomst, sociale acceptatie, geld
 • Shirin: taalbarrière, moeite met het vinden van een veilige omgeving, vooroordelen
 • Nienke: onzekerheid, slaapgebrek, laaggeletterdheid, isolement, onwetendheid
 • Ali: studiedruk, studieschuld, weinig gelijkgestemden in kring
 • Rienk: weinig tijd, ontwikkelperspectief laag

Voordeelmakers: wat kan de bieb bieden wat aansluiten op de voordelen?

 • Ruimte voor ontmoeting
 • Ruimte voor studie
 • Digitaalhuis (product op het gebied van taal)
 • Maken en Programmeren
 • BoekStart

Pijnverlichters: wat kan de bieb doen om de problemen weg te nemen?

 • Veilige omgeving bieden
 • Voorlichting; kennis en informatie; IDO
 • Bibliotheek als plek (facilitair)
 • Mogelijkheden tot ontmoeting en sociale contacten

Producten/diensten: welke producten/diensten kunnen we bieden?

          Aantrekkelijke plek

          Ontmoetingsplek voor gelijkgestemden

           Wereld vergroten: welke opties zijn er allemaal?

Reisverslag

16 februari 2023
Sub Label
Focusgroep bijeenkomst

Donderdag 16 februari was het dan zover! De focusgroep bijeenkomst in de bibliotheek in Sneek. Er hebben zich 9 jongvolwassenen aangemeld en er zijn er 7 gekomen. We kijken terug op een hele bijzondere avond. Het was een avond met jongvolwassenen die zich echt opengesteld hebben en heel bereid waren om ervaringen, meningen en bevindingen met ons te delen.

We hebben ook gevraagd wat zijn van de avond vonden

Ze hebben ons beoordeel met een gemiddeld cijfer van een 9: daar zijn we ongelofelijk blij mee en stiekem ook een beetje trots.

De thema’s die vooral naar voren kwamen:

Behoefte aan stille studieplekken

Behoefte aan ontspanning, met elkaar

Leren leren

Informatie over banen en vervolgopleidingen

Allen hebben aangegeven mee te willen doen aan de co-creatie sessie

10 februari 2023
Sub Label
Vergadering voorbereiding focusgroep

We vergaderen vaak online, Mar en Fean heeft een groot werkgebied en dat maakt het niet echt efficiënt om altijd fysiek te vergaderen. Maar natuurlijk vinden we het ook fijn om elkaar af en toe in het echt te zien en plannen we af en toe een fysiek overleg in.

januari 2023
Sub Label
Werving focusgroep
november 2022
Sub Label
Synthesebijeenkomst

Samen met Jantien, het supportteamlid hebben we ons in november ondergedompeld in het wel en wee van onze doelgroep, jongvolwassenen in de leeftijdsgroep van 18 – 23 jaar. Tijdens de synthese bijeenkomst hebben we persona’s gemaakt, hebben we ons verdiept in de stakeholders, wie zijn er belangrijk voor Mar en Fean in de ambitie de we met elkaar vastgesteld hebben: We hebben er een 3 trap van gemaakt

 1. Hoe kunnen we er als bibliotheek aan bijdragen dat jongvolwassenen (18 tot 23) de regie nemen over hun mentale welbevinden.
 2. Hoe draagt Bibliotheken Mar en Fean bij aan het (mentale) welzijn van jongvolwassenen van 18-23 jaar?
 3. Wat heb je nodig om lekker in je vel te zitten

Wat heb je nodig om lekker in je vel te zitten wordt onze tekst naar de doelgroep. Daarnaast is Positieve gezondheid is een speerpunt van BMF. ‘Mentaal welbevinden’ sluit hier mooi bij aan. Veel deelnemende bibliotheken aan TTS hebben voor de wat jongere doelgroep gekozen, zo kunnen we van elkaar leren.

1 januari 2022
Start
The Third Space gaat van start

Begin 2022 gaat de tweede fase van het Third Space project van start en beginnen 8 bibliotheken met het ontwerpen van de Hybride Bibliotheek.

Back To Top