Loading

FlevoMeer Bibliotheken

Flevomeer Bibliotheken

Beter aansluiten op genoemde doelgroepen in ontwikkeling eigen identiteit, volwassenheid en ontmoeting

Third Space ambitie

van FlevoMeer Bibliotheken

Projectteam

Sanne Leusink-Pieterse

Programmeur

Hanneke Broekhuizen-Arts

Directeur

Reisverslag

22 feb 2023
Co-creatie
Co-creatiesessies

Afgelopen maand was het tijd voor de volgende fase in het project The Third Space: co-creëren. Waarbij de jongeren samen met ons aan het roer staan. Onder het genot van pizza en aan de hand van een leuke werkvorm begon het creatieve denkproces. Met als resultaat uitwerking van hun twee beste ideeën: 
·     Educatie: Veel jongeren vinden het lastig een studiekeuze te maken en raken verdwaald in de wirwar van alles wat je moet regelen. Een study fair op een neutrale plek als de bibliotheek waar scholen (docenten én studenten), bedrijven en ondersteunende partijen samenkomen om jongeren in te lichten over hun mogelijkheden en welke rechten en plichten je als student hebt.  
· Entertainment: Ontwikkelen en leren gaan hand in hand met ontspanning.
Het idee voor thema-avonden, gericht op muziek, verschillende culturen, fotografie, eventueel met een vervolgaanbod in de vorm van (creatieve) workshops. Met een ‘wall of fame’ waar foto’s van de avonden getoond worden om meer mensen te prikkelen ook een thema-avond te bezoeken. 

Binnenkort zullen deze twee mooie voorstellen door en bij de doelgroep jongeren getest gaan worden. 

26 jan 2023
Inspiratie
Inspiratiebezoek Amsterdam

“Tijdens ons inspiratiebezoek naar WONDR Experience en de Openbare Bibliotheek Amsterdam hebben we ontzettend veel inspiratie gekregen voor onze bieb in Lelystad om meer jongeren te trekken”, vertellen de jongeren binnen ons project The Third Space. “Na ons bezoek zijn we gaan brainstormen over wat ons leuk lijkt en waarvan wij denken waar veel jongeren op af komen. Zo is de uitstraling van de OBA veel rustiger en hebben ze uitgebreide ideeën voor jongeren. Dit zien we graag terug in onze bieb. Natuurlijk is alleen het uiterlijk veranderen niet genoeg. Daarom zijn we hard bezig om leuke activiteiten op te zetten. Ook kijken we hoe we elementen kunnen verwerken in de bieb in Lelystad”, vervolgt het projectteam enthousiast.

Eind februari werken ze hun beste ideeën uit. Tipje van de sluier: zowel educatie, persoonlijke ontwikkeling en entertainment staan hoog op de agenda. Wij zijn heel blij met de uitkomsten en benieuwd naar waar ze mee komen. Samen maken we van de Bibliotheek dé plek voor en door jongeren.

12 jan 2023
initiatieven en good practices
Initiatieven en good practices voor hybride en participatief ontwerpen

Participatief ontwerpen op zijn best!
Binnen ons project The Third Space zoeken we continu naar mooie jongereninitiatieven en good practices. Een van deze prachtige initiatieven is het jongerenplatform Blauwhaus in Zwolle. Een hybride omgeving van en voor jonge Zwollenaren tussen de 14 en 27 jaar die wonen, werken of studeren in Zwolle. Het platform kent drie functionaliteiten: (1) informatie krijgen en vragen stellen, (2) initiatieven nemen en organiseren en (3) mening geven over de stad. In de online omgeving kun je als jonge Zwollenaar je mening droppen en omzetten in een initiatief. Organisaties pakken een initiatief op en brengt deze samen met de jongere(n) tot stand. De volgende stap is het vinden van een fysieke locatie waar jongeren samen komen voor ontmoeting en ontwikkeling.

Een prachtig voorbeeld van een hybride initiatief van, voor en door de doelgroep. Vanuit The Third Space blijven wij in contact met Blauwhaus om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Genoeg inspiratie voor ons om met onze Lelystadse jongeren te bespreken. Inspireert dit hen ook? Ken jij ook zo’n prachtig initiatief van en voor jongeren, laat het ons vooral weten! 

14 dec 2022
kennismaken
Informele kennismakingssessie

Samen met vijf geïnteresseerde jongeren vervolgen wij het Third Space-pad waarbij de volgende vraag centraal staat: ‘Hoe maken we van Lelystad niet alleen de plek waar je bed staat, maar ook waar je leven zich afspeelt, waar je je ontwikkelt en waar jij jouw toekomst ziet’  (*En hoe kunnen wij daar als bibliotheek op inspelen of bij aansluiten). 
 
Wat vinden jongeren belangrijk en wat spreekt hen aan in de bieb? Tijdens een rondleiding haalden wij veel waardevolle informatie op. De look & feel van een bibliotheek is belangrijk: your home away from home, gezelligheid en een veilig en prettig gevoel door bijvoorbeeld sfeervolle verlichting, rustige kleuren en een plek speciaal bedoelt voor jongeren. Ook social media werd als belangrijk onderwerp aangestipt: daar valt nog veel winst te behalen voor ons als bibliotheek.  
Naar aanleiding van deze bruisende informele sessie, waarbij o.a. naar verschillende plekken in Amsterdam gerefereerd werd, besloten wij een tussenstap aan het traject toe te voegen: voorafgaand aan de cocreatie sessie van begin februari gaan we volgende week op inspiratiebezoek naar Amsterdam. Wat dit gaat opleveren lees je snel!  

9 okt 2022
focusgroep
Terugblik op drie focusgroepssessies

‘Hoe maken we van Lelystad niet alleen de plek waar je bed staat, maar ook waar je leven zich afspeelt, waar je je ontwikkelt en waar jij jouw toekomst ziet!’ 
Een ambitieuze vraag die ook op hoger niveau speelt; gemeente Lelystad verwacht te groeien naar 120.000 inwoners in 2040. Daarnaast heeft Lelystad de ambitie om in 2026 de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Nederland te zijn. De bibliotheek wordt daarbij specifiek benoemd als belangrijke openbare voorziening.  
In drie focusgroepsessies stelden wij aan 25 jongeren de vragen wie zij zijn, wat hen bezighoudt, hoe zij denken over Lelystad en in het bijzonder de bibliotheek. Eén groep gelijkgestemden in een jongerenbroedplaats, één keukentafelsessie met een vriendengroep en een derde sessie met een MBO-klas. Verschillende jongeren en verschillende settings maar duidelijke overeenkomsten in thema’s, wensen en uitdagingen, samengevat in bovenstaande hypothese.  
De volgende stap? In co-creatiesessies met de doelgroep invulling geven aan deze vraag. Wordt vervolgd... 

okt - nov 2022
desk- en fieldresearch
desk- en fieldresearch analyseren en verwerken

N.a.v. deskresearch en de focusgroepssessies heeft het Sprintteam alle informatie verzameld, geanalyseerd en verwerkt in documenten als: het feitenfundament, een verslaglegging van de focusgroepssessies, een SWOT- analyse, een omgevingsscan en een personakaart.

1 januari 2022
Start
The Third Space gaat van start

Begin 2022 gaat de tweede fase van het Third Space project van start en beginnen 8 bibliotheken met het ontwerpen van de Hybride Bibliotheek.

Back To Top