Loading

The Third Space

The Third Space werkt toe naar een social learning-platform

De traditionele boekenkast en leestafel worden een dynamische ontmoetingsplek, digitaal én fysiek. Een plek waar mensen kennis en inspiratie vinden, waar mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Een plek waar mensen geholpen worden om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Maar niet alleen de bibliotheek verandert. Onze levens veranderen. De grens tussen de online en offline wereld vervaagt snel. Waar we nu nog ‘op’ het internet gaan, gaan we in de toekomst misschien zelfs wel ‘in’ het internet. Als bibliotheek bewegen we mee. Juist omdat in de online wereld volop mogelijkheden liggen om nog toegankelijk er te worden en om onze maatschappelijke opgaven (zoals beschreven in het Bibliotheekconvenant) nog breder en beter te vervullen. Niet om in het digitale een kopie te bouwen van de fysieke dienstverlening, maar om bibliotheekdiensten te herdefiniëren. Negen bibliotheken zijn in samenwerking met TAH een omvangrijk project gestart om de transformatie naar een hybride dienstverlening te realiseren. Het project met als titel ‘Van Third Place naar Third Space’ (hierna: The Third Space) heeft als doel om het bereik van openbare bibliotheken en interactie met en tussen inwoners te vergroten.

Participatief ontwerpen

The Third Space kan niet alléén door de bibliotheek kan worden ontworpen. De inwoners moeten, als experts van hun eigen ervaring, ook meedenken en meedoen in het ontwerpen en ontwikkelen van The Third Space. Samen met hen wordt er in vijf fasen een prototype ontwikkeld die doorontwikkeld kan worden geïmplementeerd in de bibliotheek. 

Intakegesprek

De TTS-ambitie van de bibliotheek wordt vastgeld en er wordt een planning gemaakt voor het ontwerpproces.

Analysefase

Tijdens deze fase doen we onderzoek naar de TTS- ambitie. Kwalitatieve en kwantitatieve data wordt verzameld. Er zullen gesprekken plaatsvinden, zowel intern met collega’s, als extern met de doelgroep.

Synthesefase

Alle informatie uit analysefase wordt samengebracht. Tijdens deze fase wordt ook de hypothese voor de TTS-ambitie opgesteld. Daarnaast worden er in deze stap ontwerp-criteria vastgesteld, oftewel de eisen en wensen voor het komende ontwerp.

Simulatiefase

We bedenken mogelijke oplossingen voor TTS-ambitie. Deze oplossingen worden uitgetest in een besloten omgeving. Deze fase eindigt met een of meerdere prototype(n) die worden uitgetest in de bibliotheek.

Evaluatiefase

Een of meerdere prototype(n) uit de simulatiefase wordt uitgetest in de bibliotheek. Zowel de eindgebruiker als de biblotheekmedewerkers worden betrokken in deze fase.

Beslisfase

Er komt een terugblik op het ontwerpproces en beslissing of het ontwerp daadwerkelijke geïmplementeerd gaat worden zal gemaakt worden. Indien het ontwerp wordt geïmplementeerd zal er een implementatieplan worden gemaakt. Leerpunten uit ontwerpproces worden eventueel doorgevoerd in de volgende cyclus.

Back To Top